Katok

Ang saya pala uling magsulat

Parang noong nabasa ang una mong aklat

Tila may mahika, magandang alaala

Sa muling pagbisita mo madarama

Siguro matagal na itong kumakatok

Lumalagablab ang patakbong inspirasyon

Marahil ito lamang ay naipon sa hangin

Malaya, katulad ng paglaya natin

Maaaring lumipat, bumalik, at lumayong muli

Ngayong ikaw ang tumitingala sa langit

Tumatanaw at humahabol

Walang oras, ika’y gahol

Umihip ang mabigat na hangin

Naghanap, bumalik, kumatok

Bao’y kaluluwa at kalayaan

 

Sa buhay natin, iisa ang hangin

Kumatok, gumala, minsa’y nagpumilit, nagsumigaw

Kailan mo ito papapasukin?

Kailan mo ito aakapin?

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s